Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET obvezna je osigurati pristupačnost mrežnih stranica, programskih rješenja i digitalnih sadržaja u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti odnosi se na mrežne stranice Hrvatski naivci na adresi naivci.hr, kojima upravlja nacionalni CERT, tijelo za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj, a koje je dio Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET.

Status usklađenosti

Mrežne stranice www.naivci.hr nisu usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te zahtjevima europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) jer su izrađene u veljači 2019., prije stupanja na snagu navedenog Zakona i s točno određenom svrhom s vremenskim rokom trajanja, za promotivnu kampanju Veliki hrvatski naivci, te njihov sadržaj ne obuhvaća informacije bitne za administrativno funkcioniranje ustanove CARNET ili CERT-a, a naknadno usklađivanje uzrokovalo bi nesrazmjerno opterećenje.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti očituju se većim dijelom u nemogućnosti opažanja, ali djelomično i u operabilnosti, razumljivosti i stabilnosti. Promotivna kampanja u okviru koje su izrađene mrežne stranice naivci.hr temeljena je na specifičnoj i naglašenoj vizualnoj komponenti kojom se poruke kampanje posebno snažno i prepoznatljivo prenose korisnicima iz Hrvatske. Nedostatak takvog akcenta na vizualnom prijenosu poruke jest da korisnici s oštećenjem vida, posebno slijepe osobe, sadržaj mogu konzumirati u vrlo suženom obimu. Međutim, svrha i cilj ovih mrežnih stranica, kao i poruke, prenose se i drugim kanalima, odnosno drugim mrežnim stranicama kojima upravlja CARNET i Nacionalni CERT, a koje su poveznicama dostupne i sa stranice naivci.hr.

Alternativni način pristupa informacijama

Informacije koje komunicira stranica naivci.hr mogu se dobiti i putem telefona Nacionalnog CERT-a br. +385 1 6661 650, putem e-pošte ncert@cert.hr, te putem mrežnih sjedišta www.cert.hr i www.carnet.hr

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 14. lipnja 2021., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene.

Samoprocjenu je proveo CARNET i Nacionalni CERT.

U okviru godine dana, u planu je provedba testiranja digitalne pristupačnosti mrežnih stranica naivci.hr od strane korisnika s različitim vrstama invaliditeta.

Kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta www.naivci.hr korisnici mogu uputiti Službi za korisnike (Helpdesk).

CARNET-ov Helpdesk možete kontaktirati:

Radno vrijeme CARNET-ovog Helpdeska je od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sata.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

S ciljem pružanja informacija tijelima javnog sektora oko načina provedbe obveze osiguranja digitalne pristupačnosti, Povjerenik za informiranje otvorio je i info-telefon za digitalnu pristupačnost koji je dostupan na broju +385 1 2009 120, svake srijede i petka od 13 do 15 sati.